Ik leer anders

Ik leer anders

Ik leer anders is een training voor kinderen die problemen ondervinden in de gebruikelijke manier van leren. Deze kinderen leren anders, zij leren dmv beelden. 

Beelddenken

Een grote groep leerlingen heeft namelijk een bijzondere gave: het zijn beelddenkers! Zij denken niet in woorden, maar in beelden. Daarom wordt het gebruikelijke lesmateriaal niet begrepen en onthouden. Vaak hebben kinderen die beelddenken een leerachterstand.

Woorddenken – beelddenken

Denk eens aan het woord ‘HUIS’. Velen zien dan de letters H-U-I-S in hun gedachte. Anderen zien echt een plaatje van een huis. Compleet met schoorsteen en rookwolkjes. Kinderen die beelddenken moeten het beeld vervolgens omzetten naar taal. Dit kost tijd. Op school heb je dus meer tijd nodig om een dictee of proefwerk te maken. Ook kunnen beelden de aandacht afleiden omdat ze een eigen leven gaan leiden.

Wat is beelddenken      

 

Training Ik leer anders

Tijdens de training, ‘Ik leer anders’, leer je als kind hoe je de lesstof vertaalt naar beelden middels een werkboek. Hiermee krijg je meer grip op het opslaan, verwerken en onthouden van de aangeboden lesstof op school. In het werkboek komen de volgende thema's aanbod: 

  • Theorie beelddenken
  • Informatie op juiste manier ordenen, opslaan en onthouden.
  • Taal: het alfabet, woordbeelden, woordpakketten groep 3 t/m 8.
  • Lezen: lege woorden visueel opslaan, leesletters oefenen, lezen.
  • Cijfers: cijferveld, tafels en het automatiseren van sommen.
  • Klokkijken: analoog.

De training zal bestaan uit 5 sessies van 1,5 uur. Dit is ruim genomen, maar ik vind het naast de inhoud van het werkboek belangrijk om ook aandacht te kunnen besteden aan onderwerpen zoals faalangst, zelfvertrouwen en eigen talenten en kwaliteiten. Deze onderwerpen staan namelijk in mijn ogen ook onlosmakelijk verbonden met de manier waarop een kind zich ontwikkeld. Ook word je als ouders/verzorgers nauw betrokken bij deze training, zodat de nieuw aangeleerde manier van leren ook thuis verder voortgezet kan worden.

Daarnaast is het mogelijk dat ik een rol beteken in de transfer met de school waarop uw kind zit, om zo ook de school de andere manier van leren van uw kind eigen te maken.

Er zijn twee manieren om de training te volgen

  • Een groepstraining (€ 199,00 p.p. inclusief het werkboek) 
  • Een individueel training/coachingstraject (€ 299,- inclusief het werkboek)
  • Eventuele bijkomende kosten wanneer ik de transfer met de school van uw kind verzorg

 

Ik ben door het opleidingscentrum gecertificeerd Ik leer anders trainer.

Agenda

Er zijn geen agenda items op dit moment.