Kindercoaching in zwolle

Kindercoaching

Werkwijze

Wanneer u zich afvraagt of ook uw kind baat zou kunnen hebben bij coaching neem dan gerust contact met mij op. Dit kan telefonisch of via mail voor het maken van een vrijblijvend* kennismakingsgesprek. Dit gesprek vindt plaats in mijn praktijk en duurt ongeveer 30 min. en hierbij kan bij voorkeur uw kind aanwezig zijn. Dit gesprek is ervoor bedoelt om u en uw kind te laten ervaren of er een klik is met mij en u een eventueel kindercoaching traject wil gaan starten. 

Wanneer u op basis van het kennismakingsgesprek besluit om verder te gaan zal het traject gestart worden door een intake-procedure. Ik stuur u per mail een vragenlijst over uw kind en vervolgens plannen we een officieel intake gesprek. Deze vragenlijst zie ik graag uiterlijk twee dagen voor het intakegesprek, door beide ouders ondertekend retour.

Voor de trainingen Ik leer leren en de Gelukskoffer is het niet noodzakelijk om een intakegesprek te plannen en kan uw kind na een eerste kennismaking gewoon starten. Uiteraard wanneer u dit toch prettig vindt, kunnen we een intakegesprek plannen.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek, bij voorkeur met beide ouders/verzorgers, maken we de hulpvraag van u als ouder/verzorger helder. Uw kind is niet bij dit gesprek aanwezig en duurt ongeveer 60 min.

Kindercoaching Traject

Tijdens de eerste coaching vind ik het vooral belangrijk om een vertrouwensband op te bouwen met uw kind en ook belangrijk om de hulpvraag van een kind helder te krijgen. Wat wil hij of zij graag bereiken? Tijdens de eerste coaching zal dit aanbod. Deze hulpvraag kan afwijken van de hulpvraag die u als ouder had. In dat geval zal ik eerst met de hulpvraag van uw kind aan het werk gaan, omdat ik van mening ben dat een kind vanuit eigen motivatie moet kunnen leren. Samen werken we dan tijdens het traject naar antwoorden en oplossingen, die in uw kind zelf zitten. Uiteraard zal ik dit samen met u overleggen en afstemmen. Ook vind ik het belangrijk dat uw kind plezier ervaart in onze samenwerking en met een goed gevoel weer naar huis gaat. Hoe lang een traject duurt is afhankelijk van verschillende factoren, het streven is om het traject zo kort mogelijk te houden.

Daarnaast is het mogelijk met uw goedkeuring dat ik contact heb met de Ib-er en of leerkracht van de school van uw kind. Door mijn huidige werkervaring in het (Speciaal) Onderwijs kan ik hierin bruggen slaan die ondersteunend kunnen zijn voor uw kind.

Evaluatie

De coaching zal plaatsvinden in de praktijk van Lach en Geniet. Een sessie duurt een uur. Hiervan werk ik ongeveer 45 minuten alleen met een kind. Daarna komt u als ouders en of verzorger erbij en kan uw kind vertellen wat we hebben gedaan. Eventuele oefeningen voor thuis zal ik dan ook op dit moment met u bespreken. Aangezien ik in principe na elke sessie kort bespreek wat ik met uw kind heb gedaan plan ik niet standaard een evaluatiegesprek, maar na 3 á 4 sessies bespreken we samen de ervaringen en ontwikkelingen van uw kind tot dus ver en spreken we af of eventuele verdere kindercoaching nodig mocht zijn. Indien u een eind of een tussen evaluatiegesprek zonder uw kind wenst kunnen we dit uiteraard plannen.

Aan het eind van een traject stel ik het daarnaast ook op prijs wanneer u mij uw ervaringen bij Lach en Geniet Kindercoaching met mij zou willen delen.

 

 

* Wanneer er na het kennismakingsgesprek geen traject volgt, wordt voor het kennismakingsgesprek 30,- in rekening gebracht.

 

 

Agenda

Er zijn geen agenda items op dit moment.