Kindercoaching werkwijze

Wanneer u zich afvraagt of ook uw kind baat zou kunnen hebben bij coaching neem dan gerust contact met mij op. Dit kan telefonisch of via mail voor het maken van een vrijblijvend* kennismakingsgesprek. Dit gesprek vindt plaats in mijn praktijk en duurt ongeveer 30 min. en hierbij kan bij voorkeur uw kind aanwezig zijn. Dit gesprek is ervoor bedoelt om u en uw kind te laten ervaren of er een klik is met mij en u een eventueel kindercoaching traject wil gaan starten. 

Wanneer u op basis van het kennismakingsgesprek besluit om verder te gaan zal het traject gestart worden door een intake-procedure. Ik stuur u per mail een vragenlijst over uw kind en vervolgens plannen we een officieel intake gesprek. Deze vragenlijst zie ik graag uiterlijk twee dagen voor het intakegesprek, door beide ouders ondertekend retour.

Voor de trainingen Ik leer leren en de Gelukskoffer is het niet noodzakelijk om een intakegesprek te plannen en kan uw kind na een eerste kennismaking gewoon starten. Uiteraard wanneer u dit toch prettig vindt, kunnen we een intakegesprek plannen.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek, bij voorkeur met beide ouders/verzorgers, maken we de hulpvraag van u als ouder/verzorger helder. Uw kind is niet bij dit gesprek aanwezig en duurt ongeveer 60 min.

Kindercoaching Traject

Tijdens de eerste coaching vind ik het vooral belangrijk om een vertrouwensband op te bouwen met uw kind en ook belangrijk om de hulpvraag van een kind helder te krijgen. Wat wil hij of zij graag bereiken? Tijdens de eerste coaching zal dit aanbod. Deze hulpvraag kan afwijken van de hulpvraag die u als ouder had. In dat geval zal ik eerst met de hulpvraag van uw kind aan het werk gaan, omdat ik van mening ben dat een kind vanuit eigen motivatie moet kunnen leren. Samen werken we dan tijdens het traject naar antwoorden en oplossingen, die in uw kind zelf zitten. Uiteraard zal ik dit samen met u overleggen en afstemmen. Ook vind ik het belangrijk dat uw kind plezier ervaart in onze samenwerking en met een goed gevoel weer naar huis gaat. Hoe lang een traject duurt is afhankelijk van verschillende factoren, het streven is om het traject zo kort mogelijk te houden.

Daarnaast is het mogelijk met uw goedkeuring dat ik contact heb met de Ib-er en of leerkracht van de school van uw kind. Door mijn huidige werkervaring in het (Speciaal) Onderwijs kan ik hierin bruggen slaan die ondersteunend kunnen zijn voor uw kind.

Evaluatie

De coaching zal plaatsvinden in de praktijk van Lach en Geniet. Een sessie duurt een uur. Hiervan werk ik ongeveer 45 minuten alleen met een kind. Daarna komt u als ouders en of verzorger erbij en kan uw kind vertellen wat we hebben gedaan. Eventuele oefeningen voor thuis zal ik dan ook op dit moment met u bespreken. Aangezien ik in principe na elke sessie kort bespreek wat ik met uw kind heb gedaan plan ik niet standaard een evaluatiegesprek, maar na 3 á 4 sessies bespreken we samen de ervaringen en ontwikkelingen van uw kind tot dus ver en spreken we af of eventuele verdere kindercoaching nodig mocht zijn. Indien u een eind of een tussen evaluatiegesprek zonder uw kind wenst kunnen we dit uiteraard plannen.

Aan het eind van een traject stel ik het daarnaast ook op prijs wanneer u mij uw ervaringen bij Lach en Geniet Kindercoaching met mij zou willen delen.

 

* Wanneer er na het kennismakingsgesprek geen traject volgt, wordt voor het kennismakingsgesprek 30,- in rekening gebracht.

Ervaringen

Moeder van onderstaande 14 jarige dochter:

In juni kwamen we bij jou met de vraag of je onze dochter van 14 kon helpen om wat steviger in haar schoenen te staan. Dit zag je wel zitten en in de maanden daarna gingen jullie samen aan de slag. Onze dochter is in totaal zes keer bij jou geweest. Ze vond het fijn om naar je toe te gaan. Je deed leuke activiteiten met haar, waar ze meer zelfvertrouwen van kreeg en die ze meenam in de praktijk. Nu is het ruim een half jaar later en het gaat goed met onze dochter! Ze is blij en staat haar mannetje. Ook fijn dat ze eventueel terug kan komen als het nodig is… maar zoals ze zelf al zegt, ik kan ook nog eerst zelf in mijn mapje terugkijken wat ik allemaal van Leonie heb geleerd. Voorlopig gaat ze vol zelfvertrouwen de toekomst tegemoet. Bedankt Leonie!

Moeder van onderstaande 1o jarige dochter:

Dag Leonie,
Wij vonden jouw praktijk een veilige plek om kennis te nemen van het fenomeen "hooggevoeligheid".
Je legde ons al snel een paar essentiële onderdelen uit en gaf handgrepen om met onze dochter en haar bijzondere karaktereigenschap om te gaan.

Het contact met de juf van onze dochter vonden we van oprechte betrokkenheid spreken en dat is voor ons ouders erg fijn. Dat onze dochter vanaf haar kennismaking met jou graag naar je toe ging, zegt eigenlijk al veel. 

Ze vindt je aardig. Het is bij jou gezellig. Jullie doen leuke dingen. Je kunt haar goed dingen uitleggen. En ze kan zichzelf zijn.
Wij hadden al snel door dat onze dochter veel van jou leerde. Natuurlijk moeten we zo nu en dan zoeken en loopt alles in de soep, maar onze dochter voelde zich geen moment ongemakkelijk met de "diagnose" hooggevoeligheid. Ze ging, door jouw coaching, op een hele natuurlijke manier ermee aan de slag. Ook nu is het voor haar totaal geen issue dat ze deze eigenschap heeft. Ze is zo, weet wat ze ermee kan, weet waar ze op moet letten en soms lukt dat nog niet. Ze lijkt hier ontspannen mee om te gaan en dat vinden we best bijzonder!

Goed gedaan! Bedankt!

Breng de emoties voor kinderen in beeld.

Hulpvragen gericht op:

  • Faalangst en Zelfvertrouwen
  • Weerbaarheid
  • Ontwikkeling, gedrag en emoties
  • Onderwijs vraag stukken
  • En nog meer….

Gouden driehoek

Coaching en begeleiding van Lach en Geniet gaat waar nodig uit van samenwerking met ouder(s) en of opvoeder(s) en school. Een kind en of puber bieden wat hij/zij nodig heeft, doen we namelijk samen!

Leerkracht en of jeugd professional?

Naast coaching en begeleiding van kinderen en pubers kan je ook terecht bij Lach en Geniet voor trainingen en workshop gericht op ontwikkeling, gedrag en emoties bij kinderen. Zie hiervoor de pagina van Tolkabouts.

Lach & Geniet Kindercoaching

Sloetmarke 53
Zwolle

06-46235420