Ik ben Leonie Hendriks-Walgemoet, moeder van twee pubers (een jongen van 19 en een meisje van 16) en jaren juf in het Speciaal Onderwijs geweest en nu Kind en Jeugd Deskundige in mijn eigen praktijk. Ik ben gek op cabaret in het theater, de natuur en samen met onze hond ben ik graag buiten. Ik mag graag lezen, ik houd van gezelligheid en natuurlijk van kinderen en pubers.

Inmiddels ben ik na ruim 19 jaar in het Speciaal Onderwijs werkzaam geweest mijn eigen praktijk in Zwolle-Zuid gestart. Als juf gaf ik les en begeleidde ik kinderen in de leeftijd t/m 13 jaar die gediagnosticeerd waren met een Autistische diagnose, ADHD, ADD en/of gedragsproblemen. De laatste jaren werd ik steeds meer ingezet om kinderen te begeleiden op sociaal en emotioneel gebied. Ik deed dit o.a. door het geven van Rots en Water trainingen en het coachen van kinderen in het leren ontdekken van hun talenten, maar ook hun beperkingen vanuit een diagnose en hoe hiermee om te gaan. Ik ondersteunde en begeleidde kinderen om zich voor te bereiden om binnen hun mogelijkheden te ontwikkelen tot een positief opgroeiend individu binnen de maatschappij, maar bovenal zichzelf te kunnen en mogen zijn. Dit alles deed ik met veel passie en plezier.  

Echter sinds enkele jaren realiseerde ik mij dat ik het lesgeven binnen het onderwijs wilde gaan loslaten en mij meer wilde richten op hetgeen ik breed signaleerde. Namelijk in ons huidige onderwijssysteem en ons prestatie gerichte maatschappij zak ik dat veel kinderen niet altijd echt gehoord en gezien worden. Hedendaags zijn er vaak volle klassen en ondanks de onvoorwaardelijke inzet van leerkrachten worden niet alle kinderen gezien en ook ouder(s) en of opvoeder(s) lopen tegen de nodige eigen uitdagingen aan die invloed hebben op hun kind. Daarnaast constateer ik dat ontwikkeling fases bij kinderen en pubers veel sneller gaan als een eeuw geleden en zij zien, ervaren en beleven al jong veel meer en hiermee komt er heel wat op hen af wat ze nog niet altijd goed kunnen verwerken. Ook het omzetten van gevoelens en gedachten in praktische helpende vaardigheden lijkt wat ondergeschikt te zijn geraakt in een snelle denk cultuur. Vandaar dat ik sinds 2017 mijn eigen praktijk ben gestart om hier gerichter per kind en puber mee bezig te kunnen gaan. Ook zet ik mijn kennis en kunde breder in door per September 2022 als Jeugd en Gezinswerker bij het Sociaal Wijk Team mij in te zetten als specialist.

In 2021 heb ik op basis van al mijn kennis, ervaring en opleidingen een eigen emotie tool ontwikkeld Tolkabouts. Dit ontstond omdat ik bemerkte dat veel kinderen en soms ook ouder(s) nog de nodige ondersteuning kunnen gebruiken bij hun emoties. Of het nou gaat om het (h)erkennen van emoties, benoemen hiervan en of bewustwording van de invloed ven emoties op gedrag. Ik ben dan ook heel trots dat inmiddels op meerdere basisscholen, maar ook door andere jeugd professionals en ouders Tolkabouts ingezet wordt om kinderen meer en van hun eigen emoties te leren.

Daarnaast heb ik mij de afgelopen jaren ontwikkeld in opleidingen gericht op gezinssystemen, psychiatrische beelden bij kinderen, Hooggevoelige (HSK) en Hoogbegaafde (HB) kinderen en nog veel meer. Ik geef weerbaarheidstrainingen middels Rots- en Water en begeleid kinderen met Ik leer leren wat gericht is op het organiseren en plannen van huiswerk in combinatie met motivatie en zelfvertrouwen. Ik veel ervaring opgedaan in het begeleiden van kinderen met uiteenlopende hulpvragen, zoals bijv. kinderen en pubers met faalangst. Door mijn onderwijs achtergrond werk ik veel en nauw samen met scholen om zowel leerkrachten als IB-ers te adviseren in zorgvragen die er liggen m.b.t. leerlingen. Door te observeren in een klas en het coachen van leerkrachten waar nodig in klassen kan er beter aangesloten worden bij datgene wat een kind nodig heeft. Zowel leerkrachten, maar ook ouder(s) ervaren de nodige druk en dit draagt niet altijd bij aan het goed in beeld hebben van wat nodig en helpend is. Passend Onderwijs blijkt voor vele scholen nog de nodige uitdagingen met zich mee te brengen, maar kan soms eenvoudiger zijn dan het lijkt. 

Wilt u wat meer informatie over de werkwijze van de kindercoaching van Lach & Geniet, kijkt u dan even onder het kopje Kindercoaching of neem contact met mij op via het kopje Meer weten?

 

Breng de emoties voor kinderen in beeld.

Hulpvragen gericht op:

  • Faalangst en Zelfvertrouwen
  • Weerbaarheid
  • Ontwikkeling, gedrag en emoties
  • Onderwijs vraag stukken
  • En nog meer….

Gouden driehoek

Coaching en begeleiding van Lach en Geniet gaat waar nodig uit van samenwerking met ouder(s) en of opvoeder(s) en school. Een kind en of puber bieden wat hij/zij nodig heeft, doen we namelijk samen!

Leerkracht en of jeugd professional?

Naast coaching en begeleiding van kinderen en pubers kan je ook terecht bij Lach en Geniet voor trainingen en workshop gericht op ontwikkeling, gedrag en emoties bij kinderen. Zie hiervoor de pagina van Tolkabouts.

Lach & Geniet Kindercoaching

Sloetmarke 53
Zwolle

06-46235420