Wie is Leonie Hendriks-Walgemoet

        

Ik ben Leonie Hendriks-Walgemoet, moeder van twee (een jongen van 16 en een meisje van 12) en jaren juf in het Speciaal Onderwijs geweest. Ik ben gek op de natuur en samen met onze hond ben ik graag buiten. Ik mag graag lezen en ik vind het leuk om creatief bezig te zijn. Ik houd van gezelligheid en natuurlijk kinderen en pubers.

Als jong meisje wist ik al dat ik later als ik "groot zou zijn" voor kinderen graag iets zou willen betekenen, omdat ik mij al jong realiseerde dat niet voor ieder kind gelukkig zijn iets vanzelfsprekends is. Een droom die ik voor ogen had en waar ik mij elke dag nog steeds bewust van ben en als uitgangspunt heb.

Inmiddels ben ik ruim 17 jaar werkzaam in het Speciaal Onderwijs geweest en begeleidde daar kinderen in de leeftijd t/m ongeveer 13 jaar die gediagnosticeerd waren met een Autistische diagnose, ADHD, ADD en/of gedragsproblemen. Naast lesgeven werd ik de laatste jaren steeds meer ingezet om deze kinderen te begeleiden op sociaal en emotioneel gebied. Het coachen van kinderen in het leren omgaan met hun talenten, maar ook hun beperkingen vanuit een diagnose, het begeleiden van gedragsproblematiek binnen het gezin en het ondersteunen en begeleiden bij specifieke hulpvragen stonden hierin toen centraal. Dit deed ik met veel passie en plezier. Ik probeerde de kinderen te ondersteunen en voor te bereiden om binnen hun mogelijkheden zich te ontwikkelen tot een positief opgroeiend individu, maar bovenal zichzelf te kunnen en mogen zijn. 

Echter sinds enkele jaren realiseer ik mij dat in ons huidige onderwijssysteem en in ons drukke en snelle bestaan er veel kinderen en pubers zijn die het soms even moeilijk kunnen hebben. Het gezien, gehoord en erkend worden valt niet altijd mee en vooral jezelf mogen en kunnen zijn onder druk van de huidige maatschappij is soms een zoektocht. Mijn droom om kinderen en pubers individueel te gaan begeleiden op deze zoektocht werd steeds groter, vandaar dat ik naast mijn huidige baan mijn kennis, ervaring en talenten heb ingezet voor het starten van mijn eigen praktijk. In die zoektocht wil ik graag samen met u als ouder iets betekenen voor uw kind. Hun dromen (weer) te kunnen vinden en het leven met een lach te ervaren, genieten van de kleine dingen en jezelf kunnen en mogen zijn.

Ik heb mij de afgelopen jaren verdiept in Hooggevoelige (HSP) en Hoogbegaafde kinderen (ik ben erkend Hooggevoeligheids Deskundige), het geven van weerbaarheidstrainingen middels Rots- en Water en het begeleiden van kinderen met Ik leer leren. Daarnaast heb ik veel ervaring opgedaan in het begeleiden van kinderen met uiteenlopende hulpvragen, zoals bijv. kinderen met weinig zelfvertrouwen en faalangst.

Wilt u wat meer informatie over de werkwijze van de kindercoaching van Lach & Geniet, kijkt u dan even onder het kopje Kindercoaching of neem contact met mij op via het kopje Meer weten?

 

Agenda

Er zijn geen agenda items op dit moment.