Vergoeding

Vergoeding

Lach & Geniet Kindercoaching is aangesloten bij de Zorgcooperatie Klaver4You te Zwolle. Dit houdt in dat Lach & Geniet middels deze aansluiting een overeenkomst heeft om binnen de Jeugdwet van Regio IJsselland te mogen werken en er dus een mogelijkheid is om de ambulante begeleiding en coaching vergoed te krijgen middels een zorgtraject wanneer uw kind woonachtig is binnen Regio IJsselland. Onder Regio IJsselland vallen de volgende gemeenten: Zwolle, Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland.

 

   

Om vervolgens in aanmerking te komen voor vergoeding is het noodzakelijk dat een betrokken instantie, zoals bijv. het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), Sociaal Wijkteam (SWT), GGD, school, huisarts en/of kinderarts samen met u als ouders en of verzorgers een verwijsbrief voor Lach en Geniet en heeft. Dit kan op uw eigen initiatief of inmiddels is de samenwerking tussen al deze betrokken organisaties met Lach en Geniet binnen Regio IJsselland zo, dat ook zij aan u het advies kunnen geven met Lach en Geniet contact te leggen. Als er een verwijzing is of komt, hanteert Lach en Geniet vervolgens het beleid dat er t.a.v. uw kind of puber altijd een samenwerking is tussen diegene die verwijst en Lach en Geniet om zo vanuit verschillende invalshoeken het belang van uw kind voor ogen te houden en samen op te trekken.

Thema's en ondersteuning, begeleiding en coaching op het gebied van ontwikkeling en opvoed vraagstukken, (mogelijke) kindfactoren, gedrag- en emotie regulatie, een positiever zelfbeeld, ontwikkelen van zelfvertrouwen en/of weerbaarheid krijgen gelukkig steeds meer erkenning in de noodzaak van de ontwikkeling van een kind of puber. Uw kind of puber heeft wellicht dus best kans in aanmerking te komen voor vergoeding. Vaak gaat dit ook gepaard met al een eerste signalering vanuit school die u adviseert dit eens met uw kind of puber te gaan onderzoeken. Het komt dan ook regelmatig voor dat een school Lach en Geniet inzet ook voor ambulante begeleiding op school, zowel bij leerkrachten als bij hun leerlingen. U als ouders en/of verzorgers kunnen uiteraard vrijblijvend contact opnemen en wanneer wenselijk kunnen ook betrokken instanties contact op nemen met Lach & Geniet Kindercoaching om te informeren naar de mogelijkheden rondom vergoeding.

Zonder een verwijsbrief van één van de betrokken instanties is het helaas niet mogelijk in aanmerking te komen voor vergoeding en zult u zelf moet zorgdragen voor de kosten van een traject. 

Daarnaast is het nog wel mogelijk om ambulante begeleiding en coaching in te schakelen als uw kind een Persoons Gebonden Budget (PGB) ontvangt en of krijgt.
Hiermee kunt u zelf middels een eigen budget, zorg, hulp en begeleiding inkopen en ook Lach & Geniet ondersteunt en coacht kinderen of pubers vanuit dit PGB budget. Hieronder kunnen vallen bijv. hulpvragen t.a.v. ASS problematiek, trainingen als Rots & Water, Ik leer leren en/of ambulante begeleiding en coaching op het gebied van uiteenlopende (school) hulpvragen en doelen of de thema's zoals hierboven beschreven. Lach en Geniet is hier breed inzetbaar in op basis van kennis en kunde en heeft meerdere kinderen en pubers in de praktijk die hieronder vallen.

Lach en Geniet staat gereistreerd bij de Sociale Verzekerings Bank (SVB) als professional die alles rondom PGB aansturen. Lach en Geniet hanteert dus ook het professionele tarief wanneer er sprake is van PGB inzet.

Uiteraard ook hierbij, mocht u vragen hebben en of afstemming hierover wensen, neem gerust contact op met Lach en Geniet.

 

 

 

 

 

Agenda

Er zijn geen agenda items op dit moment.