Vergoeding

Vergoeding

Lach & Geniet Kindercoaching is sinds januari 2019 aangesloten als onderaannemer. Dit houdt in dat Lach & Geniet middels aansluiting bij een zorgaanbieder een overeenkomst heeft met Regio IJsselland en er dus een mogelijkheid bestaat om de ondersteuning, begeleiding en coaching vergoed te krijgen wanneer uw kind woonachtig is binnen Regio IJsselland. Onder Regio IJsselland vallen de volgende gemeenten: Zwolle, Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland.

 

   

Om vervolgens in aanmerking te komen voor vergoeding is het noodzakelijk dat een betrokken instantie, zoals bijv. het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), Sociaal Wijkteam (SWT), GGD, school, huisarts en/of kinderarts samen met u als ouders en of verzorgers een verwijsbrief voor Lach en Geniet heeft. Dit kan op uw eigen initiatief of inmiddels is de samenwerking tussen al deze betrokken organisaties met Lach en Geniet binnen Regio IJsselland zo, dat ook zij aan u het advies kunnen geven met Lach en Geniet contact te leggen. Als er een verwijzing is of komt, hanteert Lach en Geniet vervolgens het beleid dat er t.a.v. uw kind altijd een samenwerking is tussen diegene die verwijst en Lach en Geniet om zo vanuit verschillende invalshoeken het belang van uw kind voor ogen te houden en samen op te trekken.

Thema's als en ondersteuning, begeleiding en coaching behoeften op het gebied van ontwikkeling vraagstukken, (mogelijke) kindfactoren, gedrag- en emotie regulatie, een positiever zelfbeeld, ontwikkelen van zelfvertrouwen en/of weerbaarheid krijgen gelukkig steeds meer erkenning in de noodzaak van de ontwikkeling van een kind of puber. Uw kind of puber heeft wellicht dus best kans in aanmerking te komen voor vergoeding. Vaak gaat dit ook gepaard met al een eerste signalering vanuit school die u adviseert dit eens met uw kind te gaan onderzoeken. Het komt dan ook regelmatig voor dat een school Lach en Geniet inzet ook voor coaching op school, zowel bij leerkrachten als bij kinderen. U als ouders en/of verzorgers kunnen uiteraard vrijblijvend contact opnemen en wanneer wenselijk kunnen ook betrokken instanties contact opnemen met Lach & Geniet Kindercoaching om te informeren naar de mogelijkheden rondom vergoeding.

Zonder een verwijsbrief van één van deze betrokken instanties is het helaas niet mogelijk in aanmerking te komen voor vergoeding en zult u zelf moet zorgdragen voor de kosten. 

Daarnaast is het nog wel mogelijk om coaching, begeleiding of ondersteuning in te schakelen als uw kind een Persoons Gebonden Budget (PGB) ontvangt en of krijgt.
Hiermee kunt u zelf middels een eigen budget, zorg, hulp en begeleiding inkopen en ook Lach & Geniet coacht kinderen en of pubers vanuit dit PGB budget. Hieronder kunnen bijv. ook trainingen als Rots & Water en Ik leer leren vallen en/of coaching op het gebied van verschillende (school) hulpvragen en doelen of de thema's zoals hierboven beschreven. Lach en Geniet is hier breed inzetbaar in en heeft meerdere kinderen en pubers in de praktijk die hieronder vallen.

Lach en Geniet staat gereistreerd bij de Sociale Verzekerings Bank (SVB) als professional die alles rondom PGB aansturen. Lach en Geniet hanteert dus ook het professionele tarief wanneer er sprake is van PGB inzet.

Uiteraard ook hierbij, mocht u vragen hebben en of afstemming hierover wensen, neem gerust contact op met Lach en Geniet.

 

 

 

 

 

Agenda

Er zijn geen agenda items op dit moment.